Klensmedjan i Gammelstilla

Smedjan har anor från 1600-talet, den är vackert belägen i skogen utanför Torsåker (Hofors Kommun) i Gästrikland.
Arbetet utförs traditionellt med kolässja (stenkol), smideshammare, städ, fjäderhammare och där framställs brukssmide,
konstsmide och andra smidesprodukter. Kurser i smide på traditionellt vis hålls när intresset finns.

Under 1800-talet expanderade verksamheten. Då byggde man en ny smedja, en egen masugn och en mekanisk verkstad. Omkring 1914 upphörde järnframställningen och Gammelstilla övergick till att bli ett jord- och skogsbruk.

Idag är Gammelstilla en fridfull plats med många lämningar från järnbrukstiden. Stångjärnssmedjan, kraftstationen och de mekaniska verkstäderna med sina verktyg och maskiner är industrihistoriska sevärdheter av hög klass.
Det vackra läget och den välbevarade miljön gör besöket här till en helgjuten upplevelse. Sommartid ordnas teaterföreställningar och konstutställningar och här finns också ett sommarcafé.